Inici            L'Associació            Carta de Benvinguda            Finalitat            Serveis per a l'Associat            Entorn Lúdic            Contactar      
FINALITAT
Aquesta Associació es declara defensora dels interessos dels comerciants i empresaris de la zona d'actuació de l'associació i es compromet a promoure'ls, desenvolupar-los, vetllar per ells i defensar-los davant de qualsevol que intenti vulnerar-los.

L'Associació també es compromet a centralitzar els interessos de tots els empresaris i veïns de la zona geogràfica delimitada per l'Associació per tal d´afavorir el consens i promoció dels mateixos.

L'Associació desenvolupa una tasca d´interlocució dels interessos dels seus associats davant les institucions públiques que tinguin competències sobre la zona afectada (Junta de Districte, Ajuntament, Comunitat...).

Vol actuar també com a interlocutora i defensora davant els responsables de prestació de serveis públics en l'àmbit d'actuació de l'Associació (Policia, servei d'escombraries, etc.).

L´Associació mostra la seva voluntat de portar a cap activitats de foment de la zona que afavoreixin el seu desenvolupament econòmic.

Afavoreix/afavorirà les relacions entre els empresaris de la zona i els seus veïns promovent sinèrgies entre els dos col.lectius.

Fomentarà la realització d´activitats que generin beneficis per als comerciants i empresaris de la zona.

Canalitzarà les actuacions dels empresaris que potenciïn el desenvolupament del barri i promoguin el desenvolupament de les zones i sectors més desfavorits.