Inici            L'Associació            Carta de Benvinguda            Finalitat            Serveis per a l'Associat            Entorn Lúdic            Contactar      
L´ASSOCIACIÓ

ASOCIACIÓ DE VEÏNS I COMERCIANTS DEL TURÓ PARC, és una organització empresarial constituïda sense afany de lucre a la ciutat de Barcelona amb l’objectiu de defensar els interessos dels veïns i comerciants del barri del Turó Parc i fomentar projectes i activitats per al ventall més ampli possible d’empreses, comerços i persones.
  
L'Associació actua d'acord amb la legislació vigent reguladora del Dret d'Associació enmarcada en la Llei 19/77 de l'1 d'abril sobre regulació del Consell d'Associació Sindical, Reial Decret 873/1977, del 22 d'abril, a més de disposicions complementàries. L'Associació actua a efectes fiscals mitjançant la raó social "ASOCIACIÓ DE VEÏNS I COMERCIANTS DEL TURÓ PARC".

L´Associació és independent de l'administració, de les organitzacions de treballadors i dels partits polítics.
L'Associació està organitzada d'acord amb uns Estatuts que governen el seu funcionament intern, i una Junta Directiva que representa pluralment els diferents sectors empresarials i veïnals del Turó Parc.

President: Bartolomé Criado

Vicepresident: Joan Forés

Tresorera: Alice Ramón

Vocal: Rosa Bisbe

Administrador: José Manuel Nebot

Grup Gent Grand: Xavier Gomar

El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash Player